Funktionärer

Uppdaterades: 26 mars 2019
--todo--

Lars Abrahamsson

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Lars-Göran Barck

Webbredaktör,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Ulla Bengtsson

Valberedning

--todo--

Eva Berndtsson

Resor

--todo--

Christer Dahlqvist

Revisor

--todo--

William Dawson

Revisor

--todo--

Lisbeth Granåsen Brandt

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Thomas Höfde

Valberedning

--todo--

Jan-Ole Robertz

Valberedning

--todo--

Per Schwartzman

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Elsie Tyreman

Läkemedelsansvarig

--todo--

Axel Wallström

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 26 mars 2019