Medlemsmöten

Månadsmöten hålls sista måndagen i varje månad på församlingshemmet kl. 13:30.

MED ANLEDNING AV COVID-19 ÄR ALLA MÖTEN TILLSVIDARE INSTÄLLDA

Dock kommer vi att dra igång vandringarna. (Se undervandringar)