Månadsmöte

Månadsmöte äger rum sista måndagen i månaden i församlingshemmet kl. 13:30 om inget annat sägs.

MED ANLEDNING AV COVID 19 ÄR ALLA MÖTEN INSTÄLLDA TILLS VIDARE.

Undantag för vandringarna.