Rekordpublik

Inför en rekordpublik talade Lars Abrahamsson om "Mina mikrober".

Vem kunde ana  att mikrober kunde vara så intressanta.

Men Lars Abrahamsson lyckades verkligen fånga den rekordstora publikens intresse. Stort tack!

Litteraturhänviningar: