Ändrat datum för årsmöte 2021

På grund av fortsatta restriktioner för Corona hållsårsmötesförhandlingar onsdagen den 25 augusti.
Föreningslokalen Backskolan

Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 14 juli

Välkomna!

Reservation för ändringar

/Styrelsen