Information från KPR

Kort rapport från KPR Kommunens pensionärsråd 2020-10-23

Byggnationer
Bygget i centrum av Allaktivitetshuset "gropen" har avstannat pga. överklagande, återupptas förhoppningsvis i maj.
Detaljplan är tagen för f.d. Öströms-tomten. LKAB bygger lägenhet till TOP. Coop flyttar också dit.
På Svevia-tomten på Heden byggs bostäder av LKAB.
Lantmanna-tomten bebyggs med bostäder av TOP och Riksbyggen, dröjer pga att tomten måste saneras. Naturvårdsverket bistår med pengar.
Ny boule-bana är uppförd i Sjöparken.
Privat bygge av Paddelhall på mellanområdet.
Skola och SÄBO-boende byggs på Repisvaara, klart 2024.
Enen som ägs av TOP repareras, upphandling klar, inflyttning 2022.
Trygghetsboende byggs på kommunens parkering, inflyttning 2022.

Övrigt
Agda Rössel får lokal uppkallad efter sig i stora lokalen högst upp i Kunskapshuset.
Hedgården töms succesivt. Lokalerna kommer att användas till annan verksamhet framledes.
Snickeriet på Enen stängs 2020-12-31, öppnas igen när man utrett ansvarsfrågan.
Tomma lokaler i f.d. Tempohuset hyrs ut till byggnadsentreprenörer under byggtiden.