Tillfälligt uppehåll med våra friskvårdsaktiviteter pga Coronaviruset

Tillfälligt uppehåll med följande friskvårdsaktiviteter:
Cirkelträning, vattengymnastik, qigong, yoga och sånggrupp

Enligt Folkhälsomyndigheten ska vi 70+ vara hemma så mycket som möjligt och undvika sociala kontakter. Promenader och dyl. ute i friska luften är tillåtna, om vi undviker kontakter.

Vi informerar när läget förbättras och vi kan starta aktiviteterna
på nytt.