Café-Öppet hus 8/5 kl 14.00 i Föreningslokalen

Välkomna till en trivselstund på Café-Öppet hus kl. 14.00.