Stadgar, protokoll och om oss

Uppdaterades: 05 juni 2019

Här till vänster kan du klicka på den rubrik du vill läsa

Jag Björn Ottosson hanterar programet.       Nu kan du här läsa förra årets Verksamhetsberättelse och senaste Årsmötesprotokollet, våra Stadgar och protokollet från vårt alldra först möte den 8 februari 1976 under rubriken Historik

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 05 juni 2019