Föreläsningar 2021

Uppdaterades: 09 april 2021

Planerade föreläsningar under vårterminen 2021

FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2021

Lokal: Lysgränd 1; Onsdagar kl 14.00-ca 15.30.
Begränsat antal platser. Anmälan till Kansliet minst en vecka i förväg.
Kostnad 50 kr betalas i samband med anmälan.

3.2 ANUNDSHÖGSOMRÅDET
Digital föreläsning hos SPF Rudbeckius om Anundshögsområdet - ett viktigt maktcentrum i Mälardalen under järnåldern.
De flesta av oss har någon gång besökt Anunshögsområdet, med det finns alltid mer att lära sig om det forna maktcentret i Mälardalen.
Ett trettiotal vetgiriga SPF Rudbeckius medlemmar som har kopplat upp sig 3/2 till Bengts Walléns digitala föreläsning om Anundshögsområdet var inte besvikna.
Bengt som är viceordförande i Badelunda hembygdsförening, samt ordförande i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har ägnat många år åt att samla all tillgänglig information om Anundshögsområdet, Tuna guld gravar och Badelunda åsen, från forntiden fram till våra dagar. Bengts bildspel var fängslande och mycket lärorikt.
Frans Mikes

SPF Rudbeckius ordförande Kjell Österlund presenterar föredragshållare Bengt Wallén för uppkopplade seniorer

SPF Rudbeckius hälsar dej välkommen till extra insatt digitalt seminarium om hörselnedsättning och hjälpmedel


Digitalt symposium "NEDSATT HÖRSEL– orsakar utanförskap!"
Den 25 februari anslöt sig 23 seniorer med sina datorer, plattor eller telefoner till en digital sändning av seminarium om nedsatt hörsel som hölls av SPF Rudbeckius i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland. Seminariets moderator var Håkan Dahlberg. Legitimerad audionom Nevenka Rojas berättade om tidiga tecken på försämrad hörsel, nämnde olika reaktioner som en senior möter, t.ex. "Du hör bara det du vill höra", men hon informerade deltagarna främst om möjligheter att få en lindring av besvären som nedsatt hörsel kan medföra. Med sin mångåriga erfarenhet gav Nevenka till deltagarna goda råd för val av lämplig hörapparattyp och besvarade många intressanta frågor som deltagarna ställde.
Frans Mikes10.3 SÅ UNDVIKER VI HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR
Distriktsläkare Leif Stavåker från Eskilstuna föreläste 10/3 från Studieförbundet Vuxenskolan Västmanlands studio till uppkopplade seniorer från SPF Rudbeckius om uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Han gav åhörarna många bra tips för att minska risken för att drabbas av dessa sjukdomar. Utöver daglig motion och rätta kostvanor nämnde Leif också vikten av deltagande i kulturlivet, umgänge med vänner och positiv inställning till omvärlden. Han avslutade sin föreläsning med uppmaning: Njut av livet, men inte omåttligt. Leif fick många applåder.
Vår ordförande Kjell Österlund tackade Leif för utmärk föreläsning och Paolo Sandbom för förberedelserna av Zoom sändningen. Nästa sändning blir en videotrivselträff 25/3 med Mikael Edfeldt.
Frans Mikes7.4 SVERIGES ENERGIFÖRSÖRJNING

SPF Rudbeckius seniorer har utbildats i aktuella energifrågor
Seniorerna samlades 7/4 vid sina datorer för att lyssna på professor Harry Frank, tidigare forskningschef på ABB och nu ledamot av Kungliga vetenskapsakademi. Hans föredrag tog upp historisk utveckling av Sveriges energiförsörjning fram till dagsläge, då förnybar, fossilfri, respektive utsläppsfri energiförsörjning diskuteras och termer som effekt och energi ofta blandas upp. Den relativt klimatvänliga energiförsörjningen i Sverige och Norden jämfördes med motsvarande situation i Europa och övriga värden. När Harry Frank tittade i framtiden såg han en kraftig ökning av elenergibehovet i Sverige, inte minst pga. de planerade energikrävande industrisatsningar i Norrland.
Frans Mikes5.5 VINETS HISTORIA
Vinexperten Gunnar Gustafsson berättar om vinets ursprung,
hur bruket av vin har spridit sig till Mellersta Östern, Grekland,
Italien och vidare till övriga delar av Europa. Så småningom också
till andra världsdelar, den så kallade nya världen. Vi förbigår inte
heller vinhistoriens väsentliga händelser som vinlusens härjningar.
Avslutningsvis får vi inblick i dagens situation och de trender som
möjligtvis kan urskiljas.

Publicerades: 12 november 2020 Uppdaterades: 09 april 2021