Västmanlandsdistriktet

Uppdaterades: 03 juli 2019

VÄSTMANLANDSDISTRIKTET AV SPF seniorerna

Postadress: Industrigatan 1 C, 734 30 Hallstahammar
Telefon: 0793362528

Distriktsordf: Lisbeth Wernersson lisbeth.wernerson@telia.com
Mobil 0706057447 Tel: 0220-33845

Vice ordförande: Sten Johansson sten.0589.40360@telia.com

Sekreterare: Toomas Jogfors toomas.jogfors@gmail.com
Mobil 0768833073 Telefon 0220-12773

Vice seketerare: Birgitta Sundström sundströmbirgitta49@gmail.com
Studieansvarig Mobil 0768034438

Kassör: Jovanka Olofsson jovankaspf@yahoo.com
Mobil 0768781482

Bankgiro: 5963-5169

E-mail adress: spfvastmanland@spfmail.se

Hemsida: www.spfseniorerna.se/spfvastmanland

Publicerades: 16 juni 2018 Uppdaterades: 03 juli 2019