Kommittéer

Uppdaterades: 20 november 2020

Här presenteras våra kommittéer

 
Programkommitté:

Wicken von Post 070-3774509 wvonpost@gmail.com
Marianne Bejgren 136632, 070-5749217 marianne.beigren@bredband.net
Bengt Ribba 144154, 070-2721071 bengt@ibrconsult.se
Frans Mikes 070 5702120 Mail: frm@framik.se

Resekommitté:

Marianne Kjellberg 183349, 070-4245860 marianne-kjellberg@tele2.seStudiekommitté:

Elisabeth Lindberg 135216, 073-5235446 viggolindberg6@gmail.com


Friskvårdskommitté:

Göran Broås mobil 070 722 35 49 mail goran.broas@svenskakyrkan.se


Trafikombud:

Sven-Gunnar Wallin 24530, 070-5363384 svengunnar.wallin@gmail.com


Marknadsansvarig:

Bo Elmin 183764, 073-0793477 bo.elmin@telia.com


Hörselombud:

Rolf Falkland 133538, 070-6971803 rolf.falkland@telia.com

Ombud Folkhälsa

Vakant

Ombud Läkemedel:

Birgit Berlin 144049, 073-2433031 b.berlin@telia.com

Ersättare Kommunala Pensionärsrådet (KPR):

Birgit Berlin 144049, 073-2433031 b.berlin@telia.com

Valberedningens ordf:

Stig Aldén 070-7486783 stig.alden@tele2.se

Har du idéer, förslag eller frågor vänd dig i första hand till resp. ansvarig för våra aktiviteter eller till vår expedition tel 021-123975.

Publicerades: 18 maj 2017 Uppdaterades: 20 november 2020