Om föreningen

Uppdaterades: 04 mars 2017

Om föreningen.

Den lokala förankringen var drivkraften, som med lyhördhet för en gemensam värdegrund, skulle hålla för att bygga en stark och livskraftig organisation. Detta har också visat sig fungera och vi närmar oss kvartsseklet för föreningens tillvaro. Redan under det första året anslöt sig ett sjuttiotal medlemmar.

Genom kraftig utbyggnad med åtföljande inflyttning har Skåre gått från att vara ett litet sågverks- och stationssamhälle till industriområde och tätort. Detta har påverkat föreningens rekryteringsunderlag, så att vi i dag räknar ca 200 medlemmar. Vi har upprepade gånger fått söka ny lokal för att få plats och har f.n. våra möten förlagda till Servicehuset Källan.

Tidigt fann föreningen sina former för verksamheten. Det har varit en blandning av gängse aktiviteter i sådana sammanhang såsom reseberättelser, hälsorådgivning samhällsinformation inom olika områden, ren underhållning, musik och körverksamhet. Bygdespelet om Boltzius var en stor succé. Det genomfördes ett antal gånger och drog hundratals åskådare varje gång. 90-talet kännetecknades särskilt av studiecirklar med och utan åtföljande resa. Dessa var mycket populära och lockade även deltagare från kringliggande föreningar. Även seminarier med 40- talet deltagare och paneldebatt med politiker från de olika partierna anordnades.

Vi har firat såväl 10- som 20-årsjubileum och i båda fallen finns historisk dokumentation att tillgå.

Text: Nancy Mellroth

Publicerades: 04 mars 2017 Uppdaterades: 04 mars 2017