KPR

Uppdaterades: 24 mars 2018

Karlstad kommuns pensionärsråd

KPR, eller rättare sagt Karlstad kommuns pensionärsråd är ett forum för medborgardialog mellan kommunen och pensionärsorganisationerna i Karlstad.
Det är ett sätt för politiker att få möjlighet att informera, diskutera och få in synpunkter från pensionärsorganisationerna i aktuella politiska frågor.

Rådet består av politiker från sex av kommunens nämnder och utsedda representanter från pensionärsorganisationerna.

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Radgivande-organ/Pensionarsradet/

Publicerades: 24 mars 2018 Uppdaterades: 24 mars 2018