Distriktsstämma 2020

Uppdaterades: 12 januari 2020

SPF Seniorerna Uppsaladistriktets årsstämma för 2019 den 24 mars 2020 på Viktoria, Uppsala.

Kallelse och övriga handlingar kommer att publiceras på denna sida vartefter de blir färdiga.

Viktig information inför stämman

Reseinformation

Kallelse och program till stämman
Anmälningsblankett (för ifyllnad och insändande till sekr.)
Ombuds- och gästförteckning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Resultat- och balansräkning 2019 samt
Budget 2019
Revisorernas berättelse och förslag

Verksamhetsplan 2019

Motioner till distriktsstämman
Styrelsens svar på motion

Valberedningens förslag till styrelse

 

 

Distriktets årsstämma 2019 hölls ombord på Vikinglinjens M/S Cinderella 2-3 april. 

Det godkända och underskrivna protokollet från årets distriktsstämma är nu klart.  Protokollet finns att läsa här.

 

 

Publicerades: 26 december 2016 Uppdaterades: 12 januari 2020