Distriktsstämma 2019

Uppdaterades: 16 april 2019

SPF Seniorerna Uppsaladistriktets årsstämma för 2018 den 2-3 april 2019.

Distriktets årsstämma 2019 hölls ombord på Vikinglinjens M/S Cinderella 2-3 april. 

Det godkända (ej underskrivna) protokollet från årets distriktsstämma är nu klart. Det undertecknade protokollet kommer lite senare att publiceras. Protokollet finns att läsa här.

Stämmohandlingar och övriga dokument kommer att publiceras nedan efter hand som de är färdiga.

Nya dokument har publicerats samt korrigering av valberedningens förslag samt kommentarerna till budgeten.

Viktig information inför stämman 
Reseinformation

Kallelse och program till stämman
Anmälningsblankett (för ifyllnad och insändande till sekr.)
Ombuds- och gästförteckning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Resultat- och balansräkning 2018 samt budget 2019
Revisorernas berättelse och förslag

Verksamhetsplan  2019

Motioner till distriktsstämman
Styrelsens svar på motion

Valberedningens förslag till styrelse

************

2018 års distriktsstämma hölls på Hotell Viktoria i Uppsala den 5 april.

Här finns nu ett kort referat  av distriktsstämman.

Protokoll  från stämman 2018

Publicerades: 26 december 2016 Uppdaterades: 16 april 2019