Distriktsstämma 2020

Uppdaterades: 19 mars 2020

SPF Seniorerna Uppsaladistriktets årsstämma för 2019 den 24 mars 2020 på Viktoria, Uppsala har på grund av rådande Corona-Epidemi och Förbundets anvisningar därav tills vidare ställts in. Nytt datum för stämmans genomförande kommer att meddelas senare.

Kallelse och övriga handlingar kommer att publiceras på denna sida vartefter de blir färdiga.

Viktig information inför stämman

Kallelse och program till stämman
Anmälningsblankett  (för ifyllnad på dator och inskickas som e-postbilaga)
Anmälningsblankett (pdf för manuell ifyllnad och insändande till sekr.)
Ombuds- och gästförteckning
Föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Resultat- och balansräkning 2019
Budget 2020
Revisorernas berättelse och förslag

Verksamhetsplan 2020

Motioner till distriktsstämman
Styrelsens svar på motion

Valberedningens förslag till styrelse

 

 

Distriktets årsstämma 2019 hölls ombord på Vikinglinjens M/S Cinderella 2-3 april. 

Det godkända och underskrivna protokollet från årets distriktsstämma är nu klart.  Protokollet finns att läsa här.

 

 

Publicerades: 26 december 2016 Uppdaterades: 19 mars 2020