Distriktsstämma 2020

Uppdaterades: 22 april 2020

SPF Seniorerna Uppsaladistriktets årsstämma för 2019 den 24 mars 2020 på Viktoria, Uppsala har på grund av rådande Corona-Epidemi och Förbundets anvisningar därav tills vidare ställts in. Den kom istället att genomföras digitalt.

Nu är protokollet från årsstämman 2020 äntligen klart! Glädjande nog var det många av ombuden som ställde upp på denna något ovanliga procedur. Tack vare er kan vi
nu gå vidare med den nya styrelsen och börja planera för tiden efter corona.

Stämmoprotokoll
Marknadsföringsbidrag
 
Styrelsen har beslutat att tills vidare tillämpa bifogade procedur för att stödja föreningarna i deras arbete för ökad synlighet. Välkomna med era ansökningar!

 

Kallelse och övriga handlingar för stämman:

Viktig information inför stämman

Kallelse och program till stämman
Anmälningsblankett  (för ifyllnad på dator och inskickas som e-postbilaga)
Anmälningsblankett (pdf för manuell ifyllnad och insändande till sekr.)
Ombuds- och gästförteckning
Föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Resultat- och balansräkning 2019
Budget 2020
Revisorernas berättelse och förslag

Verksamhetsplan 2020

Motioner till distriktsstämman
Styrelsens svar på motion

Valberedningens förslag till styrelse

 

 

 

 

 

Publicerades: 26 december 2016 Uppdaterades: 22 april 2020