Distriktsstämma 2019

Uppdaterades: 16 maj 2019

SPF Seniorerna Uppsaladistriktets årsstämma för 2018 den 2-3 april 2019.

Distriktets årsstämma 2019 hölls ombord på Vikinglinjens M/S Cinderella 2-3 april. 

Det godkända och underskrivna protokollet från årets distriktsstämma är nu klart.  Protokollet finns att läsa här.

 

 

Tidigare publicerade dokument:

Viktig information inför stämman 
Reseinformation

Kallelse och program till stämman
Anmälningsblankett (för ifyllnad och insändande till sekr.)
Ombuds- och gästförteckning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Resultat- och balansräkning 2018 samt budget 2019
Revisorernas berättelse och förslag

Verksamhetsplan  2019

Motioner till distriktsstämman
Styrelsens svar på motion

Valberedningens förslag till styrelse

Publicerades: 26 december 2016 Uppdaterades: 16 maj 2019