Om föreningen

SPF Seniorerna Trögd är enda SPF-förening i landet med egen boulehall.

  • Vikinghallen

Vi har ambitionen att försöka hitta på det som kan vara till nytta och glädje för medlemmarna. Utflykter, cirkelverksamhet och samvaro på olika sätt. Vi medverkar i kommunens pensionärsråd (KPR) och försöker bevaka äldres behov och rättigheter.

Aktiviteter som varit populära under lång tid är cirkeln "Känn din bygd" och hemlig resa, som besöker industrier och andra intressanta objekt i Enköpingstrakten. Det vill säga allt från förr till hur det ser ut idag.

Två initiativ, som satt sina särskilda spår, är "Fornstigen i Lillkyrka", som föreningsmedlemmar var med om att initiera och genomföra. Sedan 1997 är fornstigen en helt egen förening.

Det andra är byggandet av Vikinghallen. Det är vår egen boulehall, som byggts tack vare många medlemmars stora arbetsinsats. Hallen drivs och förvaltas numera av föreningens boulesektion och är mycket populär även för andra.

          Klicka här för att hitta "Visan om oss"