Dokumentation

I dokumentationen beskrivs historien om hallens tillkomst

  • Dokumentationen om Vikinghallen

Thore Gryse har dokumenterat hur det gick till när beslutet om att bygga en boulehall i Veckholm gick till. Han redogör också för hur själva uppförandet av hallen gick till. Föreningen lät år 2000 trycka en 24-sidig broschyr innehållande Gryses text och bilder tagna under byggnadsskedet.

 Här kan du läsa hela dokumentationen