Vattengympa

Bilder från webbredaktörens besök vid badet den 19 februari 2018