Vallbymötet 2017

Bilder från månadsmötet i Vallby med tonvikt från vad som händer efter festen.