Sillunch 2018

Bilder från 2018-års sillunch i Vikinghallen lördagen den 4 augusti.