Höstmöte i Boglösa 2019

Bilder från mötet i Boglösa Bygdegård 2019