Gökotta 2019

Bilder från morgonpromenaden i Hjälstaviken den 15 maj 2019. Foto alla bilder: Kerstin Ryman