Om föreningen

Uppdaterades: 01 februari 2020

Välkommen till vår hemsida! Under rubriken Hitta på hemsidan får du veta vad den innehåller.

SPF Seniorena Idun bildades 1 maj 2016 genom att föreningarna SPF Seniorerna Odin och SPF Seniorerna Svartbäcken slogs samman. Våra medlemmar kommer i huvudsak från stadsdelarna Gamla Uppsala, Nyby, Löten och Svartbäcken. Vi har behållit anknytningen till våra tidigare samlingslokaler genom att månadsträffarna hålls omväxlande på Nyby Träffpunkt på Leopoldsgatan 5 och på Träffpunkt 86:an på Svartbäcksgatan 86 vid Torbjörns torg. 

Förutom månadsträffarna har vi en mycket aktiv bridgegrupp, kören Arioso och grupper som ägnar sig åt sömnad, bridge, boule, shuffleboard och litteratur. Vi ordnar också studiebesök, resor och har ett ganska stort utbud av teater, oftast i Uppsala till förmånligt pris. Vi vill gärna starta upp fler aktiviteter. Har du intresse och vill delta? Du kanske vill leda någon grupp. Då är du mycket välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Styrelse och funktionärer hittar du under Kontakta oss  information om verksamheten under Aktiviteter.

Välkommen med!

 Lägg in denna länk i din webbläsare så kommer du direkt till SPF Iduns hemsida:

http://www.spfseniorerna.se/idun-uppsala

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 01 februari 2020