Styrelsen

Uppdaterades: 03 mars 2019

Kontakta oss

--todo--

Birgitta Broström

Styrelsen ledamot

--todo--

Pär Höglund

Styrelsen sekreterare

--todo--

Leif Johansson

Styrelsen ledamot

--todo--

Börje Nordh

Styrelsen ledamot

--todo--

Stig Sjölund

Styrelsen kassör

--todo--

Gunilla Strid

Styrelsen ledamot

--todo--

Kerstin Åström

Styrelsen ordförande

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 03 mars 2019