Styrelsen

Kontakta oss

Birgitta Broström

Styrelsen ordförande

Pär Höglund

Styrelsen sekreterare

Stig Sjölund

Styrelsen kassör

Kerstin Åström

Styrelsen ledamot

Leif Johansson

Styrelsen ledamot

Gunilla Strid

Styrelsen ledamot

Peder Björk

Styrelsen ledamot