Vi samarbetar med

Vi samarbetar och försöker påverka för att förbättra livet för våra pensionärskollegor

Vi har följande samarbetspartner:

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS)SPF Idun ingår i UPS tillsammans med 60-talet andra föreningar från olika pensionärsorganisationer. UPS, som har ca 18.000 medlemmar försöker tillvarata pensionärernas intressen i vår kommun. UPS utser ledamöter i KPR (se nedan). Mer informatiom om UPS finns på länken.

UPS driver även Träffpunkten Storgatan 11 och har där en omfattande verksamhet.

Landstingets Pensionärsråd (LPR) är ett organ för överläggningar, samråd och information mellan landstinget (regionen) och pensionärsorganisationerna. SPF Seniorerna representeras av bl a Anne-Marie Wimmestedt, Uppsala.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Uppsala är motsvarande organ på kommunal nivå.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) – SPF Idun samarbetar med Vuxenskolan, som har sina lokaler på Kungsängsgatan 12, 1 tr. Vi får därigenom stöd och även visst ekonomiskt bidrag för vår verksamhet, rabatter på SV:s ordinarie studieutbud och fri tillgång till olika SV-aktiviteter.

Träffpunkt Nyby & VÄNSAM – SPF Idun ingår i föreningen Vänsam, som är ett samarbetsorgan mellan olika ideella föreningar med anknytning till äldreomsorg i Gamla Uppsala – Nybyområdet. Vänsam har sin bas på Träffpunkt Nyby, Leopoldsgatan 5 och driver där även ett bibliotek. Vänsams syfte är att frivilligt bistå äldre och handikappade, t ex genom ledsagarstöd, hjälp vid måltider (främst i Nybyrestaurangen) och insatser i Vänsams bibliotek. Flera av våra medlemmar deltar aktivt i verksamheten. Välkommen att göra en meningsfull insats. Kontakta Maud Lundström tel 32 30 97. Vänsam anordnar även olika kulturarrangemang på Nyby och därmed tillgängliga även för våra medlemmar.