Jullunch 2018

Bilder från jullunchen 6 december på Träffpunkt 86:an vid Torbjörnstorg.