Matpatrullen - ett måltidsprojekt

Måltiden är viktig för vårt välbefinnande hela livet. När andra aktiviteter minskar, ökar måltidens betydelse. Maten inom äldreomsorgen är med jämna mellanrum ett hett debattämne i media och exempel på färglösa maträtter och oaptitliga plastlådor lyfts fram. SPF Seniorerna har en unik möjlighet att påverka äldrematen ute i kommunerna. Därför startar vi tillsammans med övriga SPF-föreningar i Norduppland projektet Matpatrullen.

     

Måltiden är viktig för vårt välbefinnande hela livet. När andra aktiviteter minskar, ökar måltidens betydelse. Maten inom äldreomsorgen är med jämna mellanrum ett hett debattämne i media och exempel på färglösa maträtter och oaptitliga plastlådor lyfts fram. SPF Seniorerna har en unik möjlighet att påverka äldrematen ute i kommunerna. Därför startar vi tillsammans med övriga SPF-föreningar i Norduppland projektet Matpatrullen.

Syftet med Matpatrullen är att undersöka hur måltidssituationen ser ut för personer som får sina måltider serverade inom äldreomsorgen - både på äldreboende och inom hemtjänsten. Resultaten kan sedan användas för att påverka kommunen att förändra det som är dåligt och stärka det som är bra.

Matpatrullen kan undersöka smaken och utseendet på maten men även servicen och måltidsmiljön i matsalen på ett äldreboende. Inom hemtjänsten kan Matpatrullen se hur den sociala situationen ser ut, hur maten tillreds och levereras samt hur det står till med valfriheten. Kan man t ex välja olika maträtter, hur maten tillagas eller ett besök på matservering? Vi ser fram mot återrapporteringen under våren.