Stadgar

Uppdaterades: 09 februari 2020

Nedanstående stadgar bygger på normalstadgar som fastställts av kongressen 2017 och sedan beslutats användas av vår förening vid årsmötet 2018

Publicerades: 09 februari 2020 Uppdaterades: 09 februari 2020