Om föreningen

Uppdaterades: 09 februari 2021

SPF Seniorerna Luthagen Uppsala

Medlemsavgiften för 2021 är 310 kr. För ny medlem som betalar sin avgift under oktober till och med december gäller avgiften även för det kommande året.

Man kan från och med 2020 betala sin medlemsavgift antingen som vanligt med faktura som man får från förbundet eller också via e-faktura via sin internetbank. Vill man anmäla sig till e-faktura går man in på länken för e-faktura (finns ofta som underlänk under Betalningar) och anmäler ny e-fakturamottagare. Ange SPF Sen och följ sedan instruktionerna. Du får då din faktura för 2020 och framgent som e-faktura.

Av medlemsavgiften 2021 går 160 kr till SPF- förbundet centralt och 30 kr till distriktet. Luthagens förening får återstående 120 kr för vår verksamhet.

Årsmötet 2020 ägde rum månd. 17 febr. kl. 13.30 på Ramund, Dalgatan 3. Handlingar till årsmötet finns här på hemsidan under Om föreningen/Årsmöteshandlingar 2020.

Årsmötet 2021 äger rum som ett telefonmöte 22 febr. kl. 13.30. För att delta skall man anmäla sig till medlemssekreteraren Elisabet Öhrt Lindersten, tel. 018-40 11 98 för att få information om hur man kan ansluta till mötet. Handlingar till årsmötet finns här på hemsidan under Aktuellt/Årsmöteshandlingar 2021.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 09 februari 2021