Årsmöte 2020

Kungsvallen 12 februari.

  • Smörgås på gång
  • Mötesdeltagare
  • Mötesdeltagare
  • Avtackning Agne, Yvonne & Sven
  • Styrelsen 2020
  • Smörgås på gång
  • Mötesdeltagare
  • Mötesdeltagare
  • Avtackning Agne, Yvonne & Sven
  • Styrelsen 2020

55 av föreningens medlemmar var samlade.

Mötet inleddes med att vi, under en tyst minut hedrade minnet av de medlemmar, som under det gångna året avlidit.
Årsmötesförhandlingarna genomfördes under ledning av Berndt Andersson. Den verksamhetsrapport som presenterades visar att föreningen har mycket omfattande verksamheter. Det handlar om föreningsmöten, resor och inte minst 10 olika aktiviteter.
Vid de val som förrättades utsågs Torbjörn Olsson till ordförande. Till vice ordförande Barbro Andersson. Till kassör Britt-Marie Stenqvist Andersson, och till sekreterare Mona Almen. Till övriga ledamöter i styrelsen, som samtliga nyvaldes utsågs Marie Magnell, Monica Karlsson, samt Ann Sandell.

Efter mötesförhandlingarna fick vi ta del av ett bildspel, som beskrev händelser under det gångna året. Det var Yvonne Holmgren och Sven Gustafsson, som sammanställt, och på ett trevligt sätt var presentatörer.
Föreningens mötesvärdar bjöd som vanligt på kaffe och goda smörgåsar.

Tillbaka till startsidan