Om föreningen

Uppdaterades: 12 april 2019

SPF Seniorerna Flyingebygden bildades den 25 oktober 1973

Enligt beslut på extra årsmöte 8/3 2019 så är föreningen vilande under resten av året.

Det innebär att vi inte genomför nya aktiviteter, se årsmötesprotokoll.

Efter 30/6 i år disponerar vi inte längre någon lokal i PAX Brygghus.
Beslut om föreningens fortlevnad fattas på ordinarie årsmöte i början av 2020.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 12 april 2019