Styrelse 2020

Uppdaterades: 15 februari 2020

Styrelsen - vald vid årsmötet 7 febr. 2020

  • Styrelsen 2020 - Bengt Hermansson frånvarande

Styrelsen för 2020 består av:
Margareta Holmgren ordf.
Bo Lindblom v. ordf.
Eva Nilbecker sekr.
Margareta Öwre Rätz v.sekr.
Margit Östman kassör
Ersättare Bengt Hermansson

Revisorer
Margareta Lindblom och Leif Larsson

Publicerades: 12 februari 2020 Uppdaterades: 15 februari 2020