Aktiviteter

Uppdaterades: 28 september 2018

Kortfattat program för 2018

OBS!

De anmälningslistor som vi har liggande framme på månadsmötena finns mellan mötena tillgängliga i SPF-pärmen hos "frissan". Där kan du anmäla dig till aktiviteter om du inte har haft möjlighet på månadsmötena.

Månadsmöten Kl. 14 i församlingshemmet Flyinge

7 sept.    Månadsmöte - "Diabetes, orsak och behandling". Elisabeth Måsén delar med sig av sin mångåriga erfarenhet.

12 okt.   Månadsmöte - Påfågelns skugga- en iransk verklighet. David M Perser berättar om sin uppväxt i Teheran. OBS! Lokal PAX brygghus

9 nov.  Månadsmöte - Kaffekalas,   Margareta Lindblom visar vackert porslin  OBS! Lokal PAX brygghus

7 dec.   Månadsmöte -  Sång och musik. Gotte Roland Gottlow

11 jan.  Månadsmöte - Sova gott, Sömnforskare Maria Schäfer.

8 febr.  Årsmöte, med underhållning

 

Fasta aktiviteter Länk till fasta aktiviter

Måndagar   kl. 15.00 Gympa, Start 3:e  sept. 2018 i skolans gymnastiksal.

Tisdagar     kl. 09.00 Stavgång

Torsdagar  kl. 10.00 Boule

Torsdagar  kl. 14.00  Kortspel - Lokal Pax-huset

Söndagar kl. 10.00 Boule 

Övriga aktiviteter.

OBS!  Beträffande 28/9, 9/10 och 19/11 Medborgarhuset i Eslöv. Var och en anmäler sig själv.

 11 sept. Ellinge slott, Studiebesök 250:-, 

15 sept.  Skördefest på Flyingegårdens Parkering, Flyinge utveckling.

15 sept. En plats för stillhet Holmby kyrka kl. 16.00

18 sept. kl. 16.00-18.00 Samling P-vakter inför tjänstgöring 1-6 okt. på Pax genomgång av uppgifter. Öl och Pizza serveras.

26 sept. Information om Senior Sport scool. Medborgarhuset kl. 13.00

28 sept. P-vakter Kungsgården, extra arrangemang.

28 sept. Välbefinnande, hälsa och passion för livet, Medborgarhuset Eslöv.

 1-6 okt. Parkeringsveckan

3 okt. Föreläsning Bian i Eslöv.Ingrid Olsson om Emerich Roth, fånge i fem koncentrations läger. Föreläsningsföreningens medlemmar gratis entré, övriga 40:- 

3 okt. Dr. Håkanssons stiftelse, föreläsningar i Medborgarhuset kl. 18.00-21.00.      Vi sköter registrering och får betalt för det.

9 okt. Det nya boendet, Medborgarhuset Eslöv.

9 okt. Äldresäkerhetsdag. Vid Brandkåren, Eslöv. Kl. 09.30-16.00 Länk till Program

 

10 okt, Föreläsningsföreningen: Från Nordkap till  Afrikas sydspets i en öppen dubbeldäckare, Johan Wiklund 

11 okt. Studiebesök på Åkersberga med Mellanskånes samarbetsgrupp

19 okt, Studiebesök hos modellbyggare Bodil larsson och därefter lunch på  Rönås med dansk fläskstek - pris 110:-. Samåkning 09.30

 

2 nov. Julmarknad med Gås och Krås. Boka med Thells buss om du glömt att anmäla dig.

14 nov. Konsert i Harlösa kyrka 14.00. Kaffe i församlingshemmet efteråt 50:-. Samåkning 13.30. Länk till Inbjudan

19 nov. Det nya åldrandet, Medborgarhuset Eslöv

5 dec. Julkonsert Malmö Brandkårs orkester  och artister på Malmö Live kl.18.00. Anmälan senast 21/9 till Margit

 

 

 Medverkan/underhållning sker i samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan

Anita 073-346 63 20, Margit 070-307 24 42 , Margareta H 046-52454,Thore 46- 52099, Per-Olof 0413-10368, Lars 046-52404, Margareta Ö-R 0704-267869

 

 

 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 28 september 2018