Månadsträffen den 13 nov

Teckningar och historier - av Albert Engström förmedlade av PEDER CLAESSON

Månadsträffen november 2018.

Månadsträffen inleddes med att ordf. Maggie Aronson informerade om det senaste KPR-mötet. Vår gäst Peder Claesson berättade först lite om sig själv sedan lite om personen i kvällens tema, Albert Engström. Dennes teckningar med vidhängande historier gav upphov till många leenden och mycket skratt. Stämningen bland de nästan 60 närvarande stod sig hela efterföljande kaffestund.