Månadsträffar/Medlemsmöten

Uppdaterades: 22 januari 2020

Månadsträffar/ Medlemsmöten hålls varje månad.

Månadsträffar/Medlemsmöten hålls i FYLSTAKYRKAN i Kumla.

Träffarna äger rum i regel andra onsdagen i månaden.
Start kl. 14:00. Träffarna brukar vara ca 2 timmar.

Vi serverar kaffe i regel med macka till självkostnadspris 40 kr och har lotterier.
Föredragshållare anlitas till månadsträffarna kombinerad med underhållning av olika slag.
Aktuell Information lämnas om aktiviteter och resor/utflykter som ordnas av SPF Kumlabygden.

Se länk: KOMMANDE MÅNADSTRÄFF.

Publicerades: 07 februari 2018 Uppdaterades: 22 januari 2020