Månadsträffar/Medlemsmöten

Uppdaterades: 04 januari 2019

Månadsträffar/ Medlemsmöten hålls varje månad.

Månadsträffar/Medlemsmöten hålls f.o.m Årsmötet 2019-02-20  i FYLSTAKYRKAN
Träffarna äger rum i regel andra onsdagen i månaden.
Start kl. 14:00. Träffarna brukar vara ca 2 timmar.
Vi serverar kaffe till självkostnadspris (40: - f.o.m 2018) och har lotterier.
Föredragshållare anlitas till månadsträffarna kombinerad med underhållning av olika slag.
Information lämnas om aktiviteter och resor som ordnas av SPF Seniorerna.

Se länkar: KOMMANDE MÅNADSTRÄFF eller Programbladet.

Publicerades: 07 februari 2018 Uppdaterades: 04 januari 2019