BANKGIRO och FAKTURERING

Uppdaterades: 20 april 2020

SPF kumlabygdens Bankgiro är: 618-4212

Samtliga betalningar vid anmälan till resor m.m sker via SPF Kumlabygdens Bankgiro: 618-4212.

Fakturor ställs till kassör eller ordföranden.

Publicerades: 22 januari 2020 Uppdaterades: 20 april 2020