BANKGIRO och FAKTURERING

SPF kumlabygdens Bankgiro är: 618-4212

Samtliga betalningar vid anmälan till resor m.m sker via SPF Kumlabygdens Bankgiro: 618-4212.

Fakturor ställs till kassör eller ordföranden.
SPF Seniorerna Kumlabygden
Kassör Håkan Emanuelsson
Nygatan 22
692 34 KUMLA