Om föreningen SPF SENIORERNA Kumlabygden

Uppdaterades: 21 januari 2020
  • SPF Seniorerna KUMLABYGDEN

SPF Seniorerna KUMLABYGDEN är en lokalförening inom SPF:s Örebrodistrikt som omfattar sammanlagt 25 föreningar.

Våra medlemmar är i huvudsak bosatta inom Kumla kommun.
Medlemsantalet i december 2019 var 281 personer innebärande en rejäl ökning med nya medlemmar under 2019.
Du som bor någon annanstans men vill bli medlem hos oss är dock lika välkommen.
Vi ser som vår huvudsakliga uppgift att verka för en ökad gemenskap och att stimulera till såväl psykisk som fysisk aktivitet samt att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma samhällsfrågor.
Vår årsavgift är 260: -.

Förbundet SPF SENIORERNA, där vi ingår, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Såväl ålderspensionärer som yngre avtalspensionärer är välkomna. Den som är gift eller sambo med medlem kan utan att själv ha denna rätt beviljas medlemskap.

 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 21 januari 2020