Äldre i trafiken

Trafiken är inte alltid anpassad till allas behov och förutsättningar, utan ibland kan den bli ett hinder.

Som äldre kan man exempelvis behöva mer tid på sig. Väglag och tät, snabb trafik kan skapa svårigheter oavsett om man sitter bakom ratten, går till fots, cyklar eller ska ta sig till kollektivtrafiken. Därför kan trafiken kännas otrygg och besvärlig. Risken finns att oberoendet krymper och möjligheterna till att aktivt liv minskar. NTF har, i samarbete med PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna, sammanfattat information och råd kring äldre och trafik – på cykel och motorcykel, till fots och i bil.

Cirkelledare: Bength Eriksson

Start: Fredag den 13/1 2023 kl 9.30-12.00
Denna cirkel är uppskjuten tills vidare på grund av för få intresserade

Lokal: Kvarngården, Hörnrummet, Skolvägen 6, Kumla

Antal gånger: 4 

Anmälan sker till Jeanette Klingberg 073-866 92 70 eller mail jeanette.klingberg@telia.com Ange namn och telefonnummer och vilken kurs du anmäler dig till.