Övriga Utbildningar-Föreläsningar

Föreläsningar för seniorer.

Pensionärsföreningarna i Kumla kommer gemensamt att anordna öppna föreläsningar i olika ämnen som kan vara av intresse för seniorer.

Föreläsningarna kommer att ske på Kvarngåreden i Kumla en gång i månaden. Föreläsningarna är kostnadsfria.

För mera information kontakta May Pettersson 070-5312872.