Övriga Utbildningar-Föreläsningar

Uppdaterades: 05 januari 2019

Föreläsningar för seniorer under våren 2019

Pensionärsföreningarna i Kumla kommer gemensamt att anordna öppna föreläsningar i olika ämnen som kan vara av intresse för seniorer.

Föreläsningarna kommer att ske på Kvarngåreden i Kumla en gång i månaden under våren 2019. Föreläsningarna är kostnadsfria.

Första föreläsningen blir måndagen den 28 januari kl. 14.00 på Kvarngården
Ämnet för föreläsningen är: "Kroppen och Knoppen" och hålls av Birgitta Wallbom från SPF Örebrodistriktet Folkhälsoansvarig.

För mera information kontakta Gerd Gullberg Johnson 070-5243846

 

 

Publicerades: 15 januari 2017 Uppdaterades: 05 januari 2019