Om föreningen

Föreningen välkomnar alla nya medlemmar! .

Föreningsavgiften för 2020 är oförändrad från föregående år, 270 kronor, och fördelas enligt följande:

Egna föreningen 75 kronor
Örebrodistriktet   35 kronor
Förbundet          160 kronor

För att se hur trevligt du kan få: Klicka här!