Medlemsavgift

MEDLEMSAVGIFT Tänk på att använda inbetalningskortet som kommer. Ett för varje person. Slå inte ihop avgifterna som ni är två i hushållet utan använd båda avierna. Det är OCR-numret som visar att avgiften är betald.