INSTÄLLT

Alla månadsmöten som skulle ha ägt rum under våren är inställda med hänsyn till rådande situation avsende coronasmittan. Programpunkterna beräknas att genomföras vid senare tillfällen. För innehåll se under aktiviteter.