Kontakta oss

Rolf Carlsson

Valberedning

Sonja Cederlöf

Webbredaktör,Väntjänst

Solweig Clefjord

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Owe Edetun

Resor

Inger Francis

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Elisabet Hellzon

Webbredaktör

Anita Karlsson

Valberedning,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Gullmar Nilsson

Trafik

Lars-Erik Nilsson

Trafik

Wiola Norström

Folkhälsa/Friskvård

Christer Olsson

Webbredaktör

Jan-Olof Wetterskog

Revisor