Läsecirkel våren 2021

Vi läser ett antal böcker och träffas för att
diskutera.


Tidningsartikel i NA 20 april

Läsecirkel Under hösten har vi kunnat genomföra läsecirkeln med lite anpassningar, vi har träffats utomhus och i en luftig gårdslokal. De två sista gånger har vi ställt in träffarna men ändå läst böckerna och sedan diskuterat dem genom mailande. Det har fungerat bra och det har varit givande att behålla kontakten under hösten, när så mycket annat ställts in.Vårens träffar är planerade till 18/1, 15/2, 22/3, 19/4 och 24 maj. Tiden är 13.30 - 15.30.samordnare: Gunnel Öst, tel 076 830 85 60