Revisorer

SPF Seniorerna Kamraterna i Örebro

Revisor. Lennart Nordlander, 

Ersättare. Nils Bengtsson