Privata vårdgivare

Privata vårdgivare Örebro    Hämtat från Region Örebro län

Robert Westberg, Allmänmedicin
Robert tar för närvarande inte emot några patienter. Behöver du få tag på journalkopior så skicka ett brev till:
Robert Westberg
Oskarsvägen 32
702 14 Örebro

HudDoktorn i Örebro AB
Ruth Eid Forest, Hudsjukdomar
Slottsgatan 8
703 61 Örebro
Telefon: 019-12 55 60
Webbplats: 
www.huddoktorn.se

Idorema Hälsovård AB
Johan Elner
C/O Idorema Läkarpraktik
Olaigatan 3 A
703 61 Örebro
Telefon och tidbokning: 070-945 08 42

Din Läkare
Eva Hallin, Allmänmedicin
Loggatan 9
702 26 ÖREBRO
Telefon: 070- 300 85 05
E-post: 
info@dinlakare.nu

Aslaksens Specialistmottagning
Kjell Aslaksen, kvinnosjukdomar, allmänmedicin
Glomman 113 B
702 30 Örebro
Telefon: 019-24 66 70

Fokus Klinik
Hani Chatila, ögonsjukdomar
Slottsgatan 8b
703 61 Örebro
Telefon: 019 - 10 17 30
E-post: 
info@fokusklinik.se
Webbplats: 
Fokus klinik

Capio Läkargruppen AB
Capio Läkargruppen är ett lokalt sjukhus för specialistvård och fungerar som alternativ och komplement till den offentliga vården. Specialiteterna är i huvudsak inriktade på dagkirurgisk verksamhet, men även sluten vård erbjuds. Det finns nio vårdplatser. Tillsammans med infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro bedriver Capio Läkargruppen också vaccinationsverksamhet.

Hamnplan, Manillagatan 1
Box 344
701 46 Örebro
Telefon: 019-21 79 00
Fax: 019-12 82 54
E-post till Capio Läkargruppen
Webbplats: 
www.capiolakargruppen.se

Operationsavd, operationsförfrågning
Telefon: 019-217920

Vaccinationsmottagning, information
Här kan du få mer information om vaccin och vaccinationsmottagningen

Telefon: 019-159500 

Specialistvård
Vi erbjuder specialistvård inom följanden områden