SPF Kamraterna och SPF City samarbete med Folkhälsoveckan 2024 den 20 till 24 maj.