Om föreningen

Uppdaterades: 25 augusti 2019

Bilden av Solvändan på vår förstasida är tagen av Fotograf Anna-Lena Anderberg

                                     

                           Välkomna till SPF Solvändans hemsida
SPF Solvändan är en lokalavdelning ansluten till Sveriges Pensionärsförbund och bildades 1981. Vid bildandet tillhörde Solvändan Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF ) för att efter en tid uppgå i Sveriges Pensionärsförbund. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obunden och har som övergripande uppgift att tillvarataga medlemmarnas intressen i samhället.
Prioriterade frågor är:
Äldres ekonomi, boende, hälsa/omsorg, inflytande m m.
SPF Solvändan är en mycket aktiv förening med ett rikt utbud av aktiviteter, något som avspeglar sig i medlemsantalet, tror vi. Föreningen har i skrivande stund 900 medlemmar och ökar stadigt.
Känner du att det låter lockande, är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller kassören/ medlemssekreteraren för information.
Man behöver inte invänta 65-årsdagen det går bra att skriva in sig redan vid 60-års ålder.
Samtliga medlemmar omfattas av SPF:s mötesförsäkring vid olycksfall i samband med SPF-aktiviteter. Som medlem kan man teckna SPF Seniorernas medlemsförsäkring till förmånliga premier.
Dessutom har förbundet tecknat avtal med ett antal företag som erbjuder rabatter vid uppvisande av medlemskort.
SÅ VARFÖR VÄNTA!
Ingrid Johansson/ordförande

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 25 augusti 2019