2019

Uppdaterades: 06 augusti 2019

Målsättning

SPF Seniorerna Solvändan i Färjestaden ska synliggöras via annonser, affischer, reportage, hemsida och sociala medier om verksamheten.
Målet:
att Solvändan ska vara den bästa seniorföreningen.

Ledorden:
vi - anda och identitet, rekrytera och behålla, påverkan och inflytande, synas och höras är betecknande för vad vi står för.

Solvändan ska präglas av öppenhet och lyhördhet, att tillvarata medlemmars styrkor, förmågor, engagemang och idéer är ett måste för att gynna den positiva utvecklingen i vår förening och vi kommer fortsatt att stödja och initiera ett rikt utbud av aktiviteter, cirklar och resor. Av största vikt är att förmågan till att skapa trivsel och gemenskap bevaras.
För att stärka delaktighet och inflytande vid beslut i styrelsen är alla ledamöter ordinarie ledamöter.
Aktiv medlemsvärvning fortsätter bland annat genom att sprida vår förenings förmåga till goda möten människor emellan.
Nya medlemmar bjuds in till en "lära känna träff" för information och inspiration under hösten.
Våra mångåriga medlemmar, kommer att premieras med en trevlig sammankomst: "85+ kalas".
För alla ledare som håller i cirklar och aktiviteter, kommittéer och grupper för månadsträffar, Ekens verksamhet, med mera kommer vi att fortsätta med "uppmuntran och informationsträffar".
Vi kommer att ha påsk-och julbasarer med en mängd olika alster till försäljning från våra duktiga hantverkare.
Sommarevent på Eken:
då kommer Linedansarna att uppträda, deltagarna i målarcirklarna kommer att visa upp sina konstverk.
Hamnfesten i Färjestaden hoppas vi ha möjlighet att delta i även i år med någon form av aktivitet. En stor möjlighet att visa upp Solvändan och vad medlemmarna med gemensamma krafter kan åstadkomma.
KPR, kommunala pensionärsrådet, är det instrument där vi har möjlighet att påverka vad som sker inom Mörbylånga kommun när det gäller äldres villkor. Vi kommer fortsatt att lyfta frågor gällande hemtjänsten och bemanningen där, bostadsfrågan för äldre, beviljandet av särskilt boende samt färdtjänst. Vi kommer att bevaka och påverka utvecklingen kring samlingsplatser och gemensamhetsskapande miljöer för äldre i samhället.

 

 

 

Publicerades: 02 augusti 2017 Uppdaterades: 06 augusti 2019