Information/aktuellt

Uppdaterades: 26 januari 2017 Skriv ut

Här kommer sådant som inte faller under någon rubrik eller en sent inkommen information

 

                                                                                                                                                  Preliminär tidplan 2018 SPF Solvändan
Sönd.14 jan kl.14.00 Månadsträff Ladan

Sönd.18 feb kl. 14.00 Årsmöte Ladan

Sönd.11 mars kl. 13.00-15.00 Påskbasar Eken
Sönd.18 mars kl. 14.00 Månadsträff Ladan

Sönd.15 april kl. 14.00 Månadsträff Ladan
Fred. 27 april kl. 15.00 85+ fest Eken

Sönd 6 maj kl. 14.00 Månadsträff Norra Möckleby
Onsd.16 maj kl. 17.00 Grill "I det blå"
Lörd. 26 maj kl.18.00 Försommarfest Ladan

Sönd.1 alt. 8 juli kl ? Musik i Skärlöv
Tisd. 17 juli k.l 13.00 Linedance/utställning Eken

Lörd. 4 aug kl. 18.00 Nostalgifest/ grill i Björklunden
Sönd. 26 aug kl. 14.00 Månadsträff Algutsrum

Lörd. 22 sept kl.18.00 Höstfest Ladan

Sönd. 7 okt kl.14.00 Månadsträff Ladan

Sönd. 11 nov kl.14.00 Månadsträff Ladan
Fred. 16 nov kl. 15.00 Nya medlemmar Eken
Sönd. 25 nov kl. 13.00-15.00 Julmarknad Eken

Lörd. 8 dec kl. 18.00 Julfest Ladan
Fred.14 dec kl. 15.00 Reseinformation Eken

Sönd.13 jan 2019 kl. 14.00 Månadsträff Ladan

Sönd.17 feb 2019 kl. 14.00 Årsmöte Ladan

                      OBS! Ändringar kan göras under året

                                                                                               

 

 

                                            
                 

                               

                          

Publicerades: 26 januari 2017 Uppdaterades: 26 januari 2017